Filmskolen fra Lillehammer brukte 3 dager på denne filmen i 1993.
Digitaliseringen sviktet litt, film og stemme ble ikke synkronisert godt nok.

Det er synd jeg ikke fikk alt råmatrialet av dem, for de hadde mange interjuver i tillegg.

Healer Hugo