Healer Hugo - Har tatt imot folk til behandling i en menneskealder.