Healer Hugo Stenberg - Bildet er fra en reportasje i bladet "Det Ukjente". Sted: Eda i Sverige 1987.