Healer Hugo sitter i stortingspresidentens stol, 04. 12. 2014