healerhugo.bemergroup.com  

Marker linken over og trykk på søk.

Healer Hugo 67 år og pensjonist, men likevel i full drift med healing, samtaler og avstandsbehandling. Nå også med BEMER matten som et tileggstilbud.

Se flere videoklipp på youtube om BEMER. Matten kan leies før eventuellt kjøp.

Healer Hugo - T. 91348417 - Epost: hugosten@outlook.com