Healer Hugo

Avstands-healing 

Pris:  Kr. 700,00.-

Innbetales til kontonummer 1822 18 03287 / Vipps - 91347417 

Se:  Avstands-healing

 

 

Grunnet faren for korona-smitte er oppmøte ikke mulig.

Fast pris ved oppmøte på Tyristrand (Nakkerud): Kr. 800,00.- pr. konsultasjon.

Betalingsmåte: Kontant / Vipps - 91347417

 

 

 Healingenergien igangsettes straks avtalen er gjort via mobil 91347417 eller e-post  hugosten@outlook.com 

Etter en uke ønskes en tilbakemelding.

 

Barnløshet kvinner/menn: Kun via oppmøte og time. Se link: Barnløshet

 

Reiser

Konsultasjons-pris ved reiser og avtale med flere kr. 1 000,00.- pr. konsultasjon.