Healer Hugo

 

Fast pris ved oppmøte på Tyristrand (Nakkerud): Kr. 800,00.- pr. konsultasjon.

Betalingsmåte: Kontant eller bank: 1822 18 03287

 Vipps 91347417

 

Avstands-healing 

Pris:  Kr. 700,00.-

Innbetales til kontonummer 1822 18 03287

Vipps 91347417

 Healingenergien igangsettes straks avtalen er gjort via mobil 91347417 eller e-post  hugosten@outlook.com 

Etter en uke ønsker jeg en tilbakemelding.

 

Barnløshet kvinner/menn: Dem det måtte gjelde, bestill time. 

 

Reiser

Konsultasjons-pris ved reiser og avtale med flere kr. 1 000,00.- pr. konsultasjon.

 

Husrens: På avstand  / Oppmøte: Etter avtale.

 

Dyr

Dyr responderer godt på healing.

 

Kursvirksomhet 

Ingen.