MVA på healing

Det Norske Healerforbundet

07.10.2020 

"I dag ble regjeringens budsjett for 2021 offentlig. Et av tiltakene er å påføre moms på alternative helserettede tjenester. Ved å Innføre påføre moms på alternative helserettede tjenester. Ved å Innføre moms på alternative helserettede tjenester, påføres bedriftene og enkeltmannsforetakene som drive alternative tjenester en usikkerhet som kan føre til at arbeidsplasser blir nedlagt. Regjerningen sier de har mål om å sikre arbeidsplasser, men her gjør regjeringen tvert imot det motsatte. Regjeringen sender også enda en avgiftsregning til befolkningen gjennom å pålegge moms på alternativ helserettet tjeneste. Dette kan innebære at det blir for dyrt for mange å velge alternative helserettede tjenester. Det er dramatisk og kan bli tøft for mange å omstille sine små arbeidsplasser til en momsbelagt tjeneste med mer administrasjon et momsregnskap vil medføre. Det er også et usosialt budsjettiltak, og det i en tid der alternativ helserettet tjeneste allerede sliter med å komme seg tilbake etter coronanedstengningen.

Andre bransjer har fått økonomisk støtte og hjelp for å komme seg over coronakrisen. Alternative helserettede tjenester fikk ingen bistand og det ble krise for mange som allerede levde på liten inntekt fra før. DNH er redd for at forslaget vil bety kroken på døra for mange arbeidsplasser av de som arbeider i bransjen.

Hvor samfunnsøkonomisk lønnsomt er det å dytte flere av vår bransjes selvstendige arbeidstakere over på NAV? De som velger å bruke alternativt helserettet lavterskeltilbud fordi de ønsker å ivareta sin helse, risikerer å bli rammet gjennom redusert alternativ tilbud og høyere pris. Hva blir det samfunnsøkonomiske regnestykket her ved å velte våre klienter oppover på dyrere tjenester eller ut av det forebyggende tilbudet som bransjen tilbyr? Er dette en ønsket utvikling?

For å demme opp for økende arbeidsledighet inneholder budsjettet et forslag om bevilgning av 825 millioner kroner i økte arbeidsmarkedstiltak – er det her regjeringen ser for seg å bruke penger på den arbeidsløshet de skaper i vår bransje? Arbeidsmarkedstiltakene er for mange en lang reise i ydmykelser gjennom de oppfølgingssystemene som NAV praktiserer rundt dette. Det er flere som er blitt varig stigmatisert utenfor arbeidslivet enn de som er kommet tilbake til arbeidslivet etter en runde eller to i arbeidsmarkedstiltak viser forskning.

Nå håper vi at opposisjonen på Stortinget kan se det meningsløse i å pålegge moms på alternative helserettede tjenester. Alle helsetjenester bør likestilles og være fritatt for moms."

Kopier gjerne og del.