Healer Hugo anno 1988. Bildet viser hendenes stråler, tatt med et polaroidkamera ute i mørket. Strålene gikk lengre enn øye kunne se.