Barnløshet - Healer Hugo i ukebladet Hjemmet 2011.