Til orientering
 
«Andre virksomheter» som alternativ behandling foruten massasje, kan starte opp igjen 20. april opp igjen etter covid – 19 tiltakene, med visse forutsetninger. Du må overholde smittevern rutiner, og du skal beskytte deg selv og dine klienter.

Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis kravene om smitteverntiltak følges. Myndighetene har gitt råd om å ikke ta for mange pasienter, ikke bruke for lang tid på klienten,
men gjøre det som er av størst betydning. Her må du som terapeut vurdere ut fra hver klient situasjon.

Den regelen som kanskje er vanskeligst å overholde er 2 meters regelen. Man må legge opp klientavtaler slik at klienter ikke sitter flere på venterommet om gangen.

Dette kan du forberede pasienten på ved bestilling av time.

Be klienten bruke antibac etc om mulig før de tar i dørklinker.

Minne klienten om å hoste i albuekroken eller i lommetørkle om det skulle bli nødvendig. Dette er vaner som hindrer smitte.

La klienten vaske hender med såpe i godt varmt vann.

Som terapeut må du spraye alle dørklinker og evt. rekkverk med antibac, 70% sprit eller tørke over med klorvann ( dette blander du selv). Tiltakene må gjøres før og etter hver pasient.

Helsedirektoratet har sagt at det vil komme en standard for smittevern for vår bransje senest 27. april.
 
Delt fra siden til: Det Norske Healerforbundet